Tiroid

tiroidHipertiroidli hastalarda, enfeksiyon, travma, cerrahi işlemler ve stres bir krize neden olabilir. Kontrol altında olmayan vakalarda epinefrin ve diğer vazopresörler kullanılmamalıdır. Bu hastalarda akut enfeksiyon olursa hekimi ile konsültasyona gidilmelidir.

Ağız komplikasyonu olarak ilerleyen periodontal hastalık, osteoporöz, yaygın diş çürükleri, süt dişlerinin vaktinden önce düşmeleri ve daimi dişlerin erken sürmeleri, erken çene gelişmesi görülür. Dilin arka üst kısmında tümör gibi görünen büyümeler cerrahi olarak çıkartılmadan önce fonksiyonel tiroid dokusu olup olmadığı saptanmalıdır.

Hipertiroidili hastalarda diş tedavilerinde daha çok konservatif yöntemler seçilmelidir, antibiyotik, analjezik kullanılmalıdır. Konsültasyon unutulmamalıdır.

Hipotiroidizm

Ciddi hipotiroidili hastalarda travma, cerrahi işlem ve enfeksiyona bağlı olarak hipotiroid koması gelişebilir.
Hipotiroidli hastalarda ağızda büyümüş bir dil, diş sürmelerinde gecikme ve maloklüzyon vardır.