ORTODONTİK TELLER DİŞLERDE İZ BIRAKIRMI?

214Burada toplumun yanlış bildiği bir durum mevcuttur. Bu da sabit tellerin söküldükten sonra dişlerde iz bıraktığı ve çürüme yaptığıdır. Zaten ağız bakımı yetersiz olan bir hastada, Ortodontist tedavi esnasında, hastayı uyararak dişlerinde çürümeler başlayabileceğini söyleyecektir.

Özellikle sabit teller tedavi süresi boyunca , dişler üzerinde yapışık olarak kaldığı için hastaların bu teller ile yaşamayı öğrenmesi gerekmektedir.Ağız bakımı sabit aparey taşımayan bir insana göre çok daha iyi olmalıdır.

Bazı durumlarda ortodonti tedavi yapılırken , çapraşıklık eğer çok fazla ise, veya çene kemiklerinin birbirine uyumunda bir bozukluk mevcut ise,daimi diş çekimine gitmek suretiyle  çapraşıklık düzeltilmektedir.