Florür Vernikler (cila)

Florürlü vernik yani cilalar, ilk olarak…