Astım

astimAstım iltihaplanma ya da allerjik nedenlerden dolayı bronşların büzülmesi sonucu ortaya çıkan solunum sistemi ile ilgili kronik bir hastalıktır.

Dişhekimi astmalı olduğunu tespit ettiği hastada, astmanın başlangıç yaşını, astmanın tipini, nöbetlerin sıklığını ve ciddiyetini, nöbetleri başlatıcı faktörleri, hastanın kullandığı ilaçları tespit etmeye yönelik sorular sormalıdır. Bu nedenle hastaların dişhekimine hastalıkları hakkında yeterli bilgi vermeleri önemlidir.

Devamlı ilaç tedavisi altında olmalarına rağmen, sık astma krizleri hikayesi olanlar, diş tedavisi açısından ciddi risk grubu hastalardır ve doktor konsültasyonundan sonra değerlendirilmelidirler.
Dişhekimine gelmenin yarattığı psikolojik ve tedavinin verebileceği fizyolojik stresler krizin gelişmesine neden olabilmektedir.

Hastanın öyküsünden öğrenilen astım bilgisi dişhekiminin özel önlemler alması için yardımcı olacaktır.
Barbituratlar, narkotikler, aspirin ve penicillin ialçları krizin gelişmesine neden olabilmektedirler bu nedenle bu ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.
Eğer hastanın özel bir maddeye karşı allerjisi varsa bu maddenin tedavi yapılacak ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

Astımlı hastaların bir kısmında nöbetler alt ve üst solunum yollarının bakteriyel ve virütik enfeksiyonlarını takiben oluşmaktadır. Bu nedenle, solunum yolu enfeksiyonlarının mevcut olduğu hastalarda diş tedavisi; akut astma krizinin ortaya çıkma riskinden dolayı ertelenmelidir. Ayrıca ağızdaki periodontal ve periapikal enfeksiyon odaklarının ortadan kaldırılması, astma krizlerinin önlenmesinde faydalı olduğundan dolayı önemlidir.

Astım hastalığında kullanılan bir kısım ilaçlar dişlere ve dişetlerine zarar verebilmektedir:

Astım tedavisinde kullanılan toz halinde aerosol olarak kullanılan bazı ilaçlar ağız ortamındaki pH nın artmasına neden olmaktadırlar. Bu durum özellikle çocukların dişlerinde erozyonla yol açmaktadır.

Ağız pH sının normal seviyede tutulabilmesi için “Pulmicort”, “Ventolin” ve “Serevent” gibi inhaler astım ilaçları kullanan kişiler ilacı her kullanımından sonra ağızlarını su ile iyice çalkalamaları, diş minesini güçlendirmek için günde üç kez foridli bir diş macunu ile dişlerini fırçalamaları gerekmektedir.

Astım hastalarında tükürük salgısı azalmıştır. Bu durum ağız kuruluğu (kserostemi) na yol açarak diş ve diş eti sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.